Prekių grąžinimo sąlygos

 •  Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, Pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis LR CK 6.363 ir 6.364 straipsnių nuostatomis.
  Tinkamos kokybės prekių grąžinimas vykdomas pagal galiojančius LR teisės aktus. Pirkėjas turi teisę, per 14 dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus Mažmeninės prekybos taisyklėse ir LR CK 6.228-10 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.
  Grąžinant prekes, būtina pateikti prekių įsigijimą patvirtinančius dokumentus bei LR CK 6.362 straipsnyje numatytų sąlygų, susijusių su daiktų keitimu bei grąžinimu:
  • grąžinamos prekės yra originalioje, nepažeistoje pakuotėje;
  • prekės nebuvo naudojamos;
  • prekės nebuvo sugadintos;
  • prekės yra nepraradusios savo prekinės išvaizdos, t.y. nuo prekių nebuvo nuimtos originalios etiketės, apsauginės plėvelės;
  • grąžinamos prekės yra tokios pačios komplektacijos, kokios buvo gautos Pirkėjo.
  Pirkėjas grąžinamas prekes turi pristatyti į Kirtimų g. 47. Vilnius LT-02244
  Grąžinant prekę, reikia pateikti prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data. Prašyme reikia nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui. Tuo atveju, jei pinigai grąžinami ne į pirkėjo, o į kito asmens sąskaitą, privaloma pateikti pirkėjo išduotą įgaliojimą trečiajam asmeniui priimti grąžinamus pinigus.
  Pardavėjas vienašališkai turi teisę iš klientui grąžinamos sumos išskaičiuoti suteiktą papildomos nuolaidos sumą, jei klientas pasinaudojo papildoma pasiūlymo nuolaida ir vėliau atšaukė (grąžino) bent vieną kokybišką prekę iš pasiūlymo, kuriam buvo pritaikyta nuolaida.
  Įstatymų numatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus per 14 d.d. po to, kai autorizuotas servisas patvirtina, kad prekė yra tinkamos būklės, t.y. nenustatyti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris ir pan.
  Nurodytos garantinio aptarnavimo, prekių keitimo ir grąžinimo nuostatos yra taikomos tik fiziniams asmenims, perkantiems prekes asmeninėms reikmėms.

  Už prekių pristatymą sumokėta suma pirkėjui negrąžinama.


  Ginčų nagrinėjimas
  Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/